Zes theaterworkshops in de Huiskamer Eindhoven ter voorbereiding op een voorstelling die we gaan maken met de Huiskamerbezoekers. 

Wat is de huiskamer?

Ieder mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Ook als je vluchteling bent en ook als je niet als zodanig formeel erkend wordt. Die overtuiging vormt de basis van ons handelen. Om hier vorm aan te geven heeft de stichting Jongerenhuis Eindhoven twee projecten:

- Huiskamer, waar 50 vluchtelingen overdag tot rust kunnen komen en ondersteund worden om zelf weer het roer in handen te nemen.

- Woonproject, bestaande uit 2 studentenhuizen waarin zes jongvolwassen vluchtelingen samenleven met zes Nederlandse studenten.